Steeds meer kinderen worden op jongere leeftijd bijziend

Steeds meer kinderen worden op jongere leeftijd bijziend

"Twee uur per dag buiten zijn, is nodig"

Steeds meer kinderen worden bijziend en ze zijn ook alsmaar jonger. Dat stellen kinderoogartsen vast in hun praktijk. Een bril en oogdruppels kunnen oplossingen bieden, maar het risico is dat bijziende personen op latere leeftijd slechtziend of zelfs blind kunnen worden. Kinderoogartsen roepen dan ook op om jonge kinderen gemiddeld twee uur per dag buiten te laten spelen, want buitenlicht remt de groei van het oog af. 


Patricia Delbeke, voorzitter van de Belgische Vereniging van kinderoogartsen en ook voorzitter van de Belgische werkgroep myopie, stelt ook in haar praktijk vast dat alsmaar jongere kinderen aan bijziendheid lijden.

"Voor België hebben we geen epidemiologische gegevens", legt Delbeke uit.
"Maar we baseren ons op gegevens uit Nederland, daar zien we dat ongeveer 12% van de 9-jarigen al bijziend zijn en uit een onderzoek specifiek in Rotterdam blijkt dat 22% van de 13-jarigen er bijziend is." 


Wat is bijziendheid? 

Bijziendheid of myopie is niet goed kunnen zien in de verte. Je ziet scherp kortbij en onscherp in de verte. Je oogbol groeit te snel en wordt te lang. Hierdoor komen lichtstralen vóór je netvlies samen. Je brilglazen hebben dan ook een negatief cijfer, bijvoorbeeld -3 dioptrie (-3 D). 

(Bron: UZ Leuven) 


Delbeke wordt zelf met de problematiek geconfronteerd.
"Ik zie steeds vaker jongere kinderen, vroeger waren ze rond 10 à 12 jaar, nu zien we bijziendheid al ontstaan op de leeftijd van 4, 5, 6 jaar. We zien bijziendheid dus vroeger opduiken, we zien ook veel meer kinderen met bijziendheid en we zien ook dat ze een grotere afwijking hebben."  


"Ik zie steeds vaker jonge kinderen, we zien bijziendheid al ontstaan op de leeftijd van 4, 5, 6 jaar"
Patricia Delbeke, voorzitter van de Belgische vereniging van kinderoogartsen 

Op zich is bijziendheid een aandoening die behandeld kan worden. Het kind krijgt een bril en er zijn ook speciale oogdruppels, atropine, die de groei van oogbol afremmen en zeer efficiënt zijn, maar de echte risico's situeren zich vooral op langere termijn. 

"Het grote probleem is dat die kinderen kunnen evolueren naar een hoge sterkte, meer dan -5 en -6", legt Delbeke uit.
"Op volwassen leeftijd blijven zij hoog myoop en hebben ze een sterk verhoogd risico op oogaandoeningen (zoals netvliesloslating, bloedingen in het oog,...). Die complicaties kunnen leiden tot slechtziendheid en zelfs blindheid. We mogen spreken van een epidemie omdat er ook op latere leeftijd veel problemen kunnen voorkomen, ook met socio-economische gevolgen voor de persoon zelf en voor de maatschappij." 


Hoe bijziendheid op jonge leeftijd voorkomen? 
De reden waarom bijziendheid op jonge leeftijd snel toeneemt wordt in verband gebracht met onze veranderde levensstijl.
"Bijziendheid is altijd een interactie tussen verschillende factoren, er is uiteraard erfelijkheid, maar we zien meer kinderen die bijziend zijn, dus er spelen ook andere factoren. Het is vooral te wijten aan de levenswijze van de kinderen: ze zijn minder buiten en hebben dus een verminderde blootstelling aan daglicht en ze turen vaker en langer op schermen." 


"Wij raden aan om van jongsaf twee uur per dag buiten zijn"
Patricia Delbeke
De sterkst beschermende factor om dit te voorkomen is simpelweg buiten in het  daglicht te zijn, buiten spelen en sporten.
"Wij raden aan om van jongsaf twee uur per dag buiten te zijn. De lichtintensiteit is buiten een stuk groter dan binnen en dat maakt dat het oog minder groeit, dat heeft een groeiremmend effect. Dopamine maakt dat de lengtegroei van de oogbol afgeremd wordt." 

Naast buitenlicht is het ook belangrijk om te vermijden om langdurig op schermen te turen.
"We kunnen schermen niet verbieden, maar het is belangrijk dat er met mate mee gewerkt wordt. Bij jonge kinderen is het ook belangrijk om ze op meer dan 30 afstand van de ogen te houden."


20 - 20 - 2 regel 
Een duidelijke regel is de "20- 20 – 2"- regel, stelt Delbeke.
"Na 20 minuten lezen of naar een scherm kijken is het raadzaam om 20 seconden je ogen te ontspannen door in de verte te kijken. Daarnaast moet je ook minstens 2 uur per dag buiten zijn."

"Momenteel zijn we ook bezig om Kind & Gezin mee te krijgen in het verhaal omdat ook jonge ouders verwittigd moeten worden", gaat Delbeke verder.
"Bijziendheid voorkomen start van in de wieg, zeggen wij. Het kost weinig moeite om baby's en peuters veel buiten te laten spelen en zelfs te laten slapen." 

Bron : VRT.be  
Volledige artikel : https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/09/28/bijziendheid-kinderen/

 

Laatste nieuws